Hula Kahiko dance

การเต้นแบบฮูลาฮาวายแบบโบราณ ( Hula Kahiko)

เชื่อกันว่าคนฮาวายที่อยู่กระจายตามหมู่เกาะฮาวาย (มลรัฐสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา) ในมหาสมุทรแปซิฟิก เต้นฮูลาฮาวายแบบโบราณ ( Hula Kahiko) มาเนิ่นนานแล้ว แต่ที่เริ่มมีปรากฎตามบันทึกที่ชาวตะวันตกพูดถึงครั้ง แรก น่าจะเป็นบันทึกของกัปตัน James Cook นักเดินเรือชาวตะวันตกคนแรก ที่ไปเยือนหมู่เกาะฮาวายในปี คศ 1778 หรือ ประมาณ 235 ปีมาแล้ว
Hula Kahiko dance 1380611900-huladance2-o

Gagopobe

gagopobe01

gagopobe02

Laisser un commentaire